Despre noi

Despre noi

SERIOZITATE

PROMTITUDINE

RAPIDITATE

Informatii utile

FIRMA: ANTELMO SERVICE SRL-D

CUI: 37907972

Nr.Reg: J17/1219/2017

Proiect cofinantat din 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor

Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana,proiecte în cadrul cărora se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de întreprinderi, cu respectarea condițiilor din Ghidul solicitantului – Condiții specifice România Start Up Plus

 

Contract nr.: POCU/82/3/7/104798